Nieuw kantoor Dusseldorp/Reinten te Borne

ONDERWERP:
Nieuw kantoor, werkplaats en opslag Dusseldorp/Reinten te Borne.

ROL:
Betrokken als projectleider namens de opdrachtgever.

TIJDSDUUR:
Augustus 2019 t/m september 2021.

KENMERKEN:

 • Vooruitstrevende doelstellingen t.a.v. duurzaamheid en circulair gebruik.
 • Het hergebruik van 70% van de materialen was vereist, dit vraagt snelle aanpassingen aan het ontwerp en de uitvoering.
 • De samenwerking tussen vele partijen vergt veel coördinatie en intensieve begeleiding.
 • Het gebouw is gebouwd onder Breeam certificaat (Excellent).
 • Prachtig project met een fantastisch eindresultaat.

Verbouwing en Aanbouw Boerderij te Gorssel

ONDERWERP:
Verbouwing en Aanbouw Boerderij te Gorssel.

ROL:
Betrokken als bouwcoördinator namens opdrachtgever.

TIJDSDUUR:
Januari 2020 t/m april 2021.

KENMERKEN:

 • Het volledige plan is in eigen beheer ontwikkeld.
 • De uitvoering is in eigen beheer met diverse geselecteerde bedrijven uitgevoerd met als bouwcoördinator Huisman Bouwmanagement.
 • Vele zaken zijn in Prefab uitgedacht en uitgevoerd.
 • Toepassing van hoogstaande materialen.

Nieuwbouw Bedrijfshal te Deventer

ONDERWERP:
Nieuwbouw Bedrijfshal te Deventer.

ROL:
Betrokken als bouwmanager namens de directie.

TIJDSDUUR:
2019

KENMERKEN:

 • Zeer korte voorbereiding inclusief het verkrijgen van een omgevingsvergunning.
 • Denken in prestaties en niet in uitvoering.
 • Snelle bouwtijd.
 • De uitgangspunten worden door Huisman Bouwmanagement opgesteld. De uitvoerende partij zorgt voor de uitwerking van de plannen. 
 • Huisman Bouwmanagement coördineert en controleert de gehele bouw namens de opdrachtgever.

69 appartementen in voormalige school te Deventer

ONDERWERP:
Realisatie van 69 appartementen in een voormalige school in Deventer.

ROL:
Betrokken als bouwcoördinator namens de opdrachtgever.

TIJDSDUUR:
2018 – 2019.

KENMERKEN:

 • Realisatie van mooie appartementen in een voormalig historisch scholencomplex.
 • Door anders te denken konden we de projectkosten omlaag brengen.
 • Coördinatie, kwaliteitscontrole en kostenbewaking van het begin tot het einde van de bouw.

Aanpassing WMO woonhuis te Apeldoorn

ONDERWERP:
Aanpassing WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) woonhuis in Apeldoorn.

ROL:
Betrokken als bouwmanager.

TIJDSDUUR:
2019.

KENMERKEN:

 • In zeer korte tijd planvorming en begeleiding aanpassing woonhuis.
 • Het opstellen en laten uitvoeren van een woningaanpassing in overleg met de Gemeente Apeldoorn.
 • Ontzorgen van de bewoners.
 • Zeer korte voorbereidingstijd en tijd om te bouwen.

12 appartementen en een winkel te Deventer

ONDERWERP:
De realisatie van 12 appartementen en een winkel in Deventer.

ROL:
Betrokken als bouwmanager.

TIJDSDUUR:
2017-2018.

KENMERKEN:

 • Realisatie van prachtige appartementen en winkel in winkelstraat te Deventer.
 • Uitwerken van dit project met de uitvoerende partij tot een haalbaar proces.
 • Controle en bewaking van het bouwproces.